Välkommen

 Presentation

 Publicerat

 Föredrag

 Beställningar

 Litteraturtips

 Kontakta

 Gästbok

 Länkar

Hur länge ska hon vara död?

Korttidsterapier med barn i kris

Elisabeth Cleve har under många år arbetat som psykolog och psykoterapeut för barn och ungdomar och det har blivit många möten med barn som har befunnit sig i svåra situationer. Det är aldrig för sent att påbörja en psykoterapi och fokus i terapin blir alltid detsamma, nämligen att ge barnet möjlighet att bearbeta känslor och reaktioner.

I den här boken får läsaren följa några barn som alla upplevt svåra trauman som har lämnat djupa sår hos dem. Oavsett vad de råkat ut för och hur olika deras reaktioner än är, har de en sak gemensamt: Hos dem alla finns en inre kraft som gör det möjligt att gå vidare i livet. Strävan med terapin är att få dem att själva upptäcka den egna kraften.

Utkommer 2011-02-14
ISBN: 9789127121836
Natur & Kultur

Hur länge ska hon vara död?

Utkommer februari 2011

LÄS MER OM BOKEN


Hur barn berättar om djurbilder

Children’s Apperception Test - CAT

Elisabeth Cleve och Anneli Sandqvist Wiklund

CAT är en ofta använd metod som i Hur barn berättar om djurbilder presenteras i uppdaterad form. Tanken är att boken ska kunna användas som handbok vid barnpsykologiska utredningar.

Hur barn berättar om djurbilder innehåller två delar.
I del 1 beskrivs CAT ur ett historiskt och teoretiskt perspektiv, liksom hur det administreras med en förtydligad instruktion. Testet består av tio tavlor med djur i olika vardagliga situationer. Uppgiften består i barnen får berätta om varje tavla. Ett analysschema presenteras som har konstruerats utifrån olika teman som brukar förekommer i CAT-berättelser. Här redovisas hur detta ligger till grund för psykologiska analyser av testmaterialet.
I del 2 finns ett referensmaterial från barn i Sverige. Det består av 720 CAT-berättelser som analyserats för tre åldersgrupper, 4-6 år, 7-9 år och 10-12 år. En utvecklingspsykologisk analys har gjorts av samtliga tio tavlor inom respektive åldersgrupp. Barnens val av den bästa respektive sämsta tavlan återges, liksom deras förhållningssätt till uppgiften och psykologen. Även psykologernas förhållningssätt till barnen i olika åldrar beskrivs.

Cleve, Elisabeth och Sandqvist Wiklund, Anneli (2008) Hur barn berättar om djurbilder. Children’s Apperception Test – CAT. Stockholm: Ericastiftelsen & Mareld.

Boken utkom i mars 2008 och kan beställas från Ericastiftelsen, tel. 08-4021760.


Hur barn berättar om djurbilder.
Children’s apperception Test - CAT.

Utkom 2008


Sopa lagom!
Bättre balans i curling-familjen

MARIA CARLING & ELISABETH CLEVE

Många av dagens föräldrar är beredda att slå knut på sig själva för att deras barn ska ha det bra. Ändå gror det dåliga samvetet.
Ägnar vi för lite tid åt barnen? Servar vi dem för mycket? Låter vi dem sitta för länge vid datorn? Köper vi för mycket prylar åt dem?
Det är inte lätt att vara förälder i en gränslös tid. Sopa lagom! Bättre balans i curlingfamiljen skildrar det besvärliga paradis av valmöjligheter som 2000-talets stressade mammor, pappor och barn lever i.

Journalisten Maria Carling och barnpsykologen och författaren Elisabeth Cleve går på djupet med fenomenet ”curling”.
Det ger oss nya sätt att tänka kring familjelivet när vardagen rusar fram i turbofart.

Utkom april 2005.

Läs/hämta Informationsblad
(kräver Acrobat Reader)Sopa lagom!
Bättre balans i curlingfamiljen

Utkom april 2005


En stor och en liten är borta.

Kristerapi med en tvåårig pojke

En liten pojke, som har mist halva sin familj, befinner sig i chocktillstånd när han kommer i terapi. I ord och bilder presenteras hur pojken behöver ledas och följas igenom sin sorg av terapeuten, och hur detta leder fram till psykologisk läkning. Kristerapin kommer att utgöra en länk till en ny framtid för honom.

Läs/hämta Informationsblad
(kräver Acrobat Reader)

Recensioner


PÅ NORSKA

PÅ FINSKA

PÅ  ENGELSKA

PÅ TJECKISKA

PÅ DANSKA
     


En stor och en liten är borta
Kristerapi med en tvåårig pojke.

LÄS MER OM BOKEN


Från kaos till sammanhang.

Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD.

Douglas är en mörkhyad pojke som kommer till Sverige som adoptivbarn när han är fyra år. Föräldrarna vet att han har haft det svårt men inte i vilken omfattning detta har satt spår i hans personlighet.

De märker snart att deras pojke inte är som andra barn. Han är hyperaktiv, kan inte sitta still eller koncentrera sig. Han skadar andra och "straffar ut sig" från skolan redan i första klass. Det konstateras att han har grava psykiska handikapp med allvarliga beteendestörningar och han får diagnosen ADHD.

Från kaos till sammanhang är berättelsen om Douglas och hans arbete i flerårig individualpsykoterapi på Ericastiftelsen i Stockholm. Vi får följa honom från sju till fjorton års ålder och också ta del av hans livshistoria.

Läs/hämta Informationsblad
(kräver Acrobat Reader)

Recensioner


PÅ NORSKA

PÅ FINSKA

PÅ  ENGELSKA

PÅ ARABISKA


Från kaos till sammanhang.
Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD.

LÄS MER OM BOKEN


Machovertestet.

Handbok med utvecklingsteoretiska perspektiv

Jag har också, tillsammans med Britta Blomberg gett ut  Machovertestet. Handbok med utvecklingsteoretiska perspektiv på Psykologiförlaget AB, 1997.

Karen Machovers teckningstest är ett av de mest använda testen vid barnpsykologiska utredningar. Författarna för i sin bok testet framåt genom att infoga dess användning i ett bredare utvecklingspsykologiskt perspektiv.


LÄS MER OM BOKEN


Publicerade recensioner

av Elisabet CleveSIDAN FÖR UTSKRIFT