Välkommen

 Presentation

 Publicerat

 Föredrag

 Beställningar

 Litteraturtips

 Kontakta

 Gästbok

 Länkar

Elisabeth Cleve

Till yrket är jag psykolog och psykoterapeut och trivs mycket bra med det. Under hela min yrkesverksamma tid har jag arbetat med barn och ungdomar som har haft psykiska problem. Jag kan inte tänka mig något mer givande arbete. Det är så stimulerande att få följa barns utveckling i psykoterapi och se sorg och vånda vändas till glädje.

I mina böcker berättar jag om barn och föräldrar som jag har mött i mitt arbete. Föräldrarna har sökt mig för att de är oroliga för sina barns psykiska hälsa. Genom mina böcker vill jag bjuda in läsarna i barnpsykologens rum vars dörr brukar vara stängd. Där inifrån berättar jag på ett enkelt och konkret språk om barnens och mitt arbete. Douglas och Victor är två pojkar som är huvudpersoner i varsin bok. Under många år har jag mest arbetat med pojkar, i olika åldrar, men under senare år söker man i större utsträckning hjälp även för flickor. I min senaste bok, Hur länge ska hon vara död?, 2011, berättar jag om Ronja, Olga, Malte och Ali. Deras föräldrar har sökt hjälp på grund av att barnen drabbats av olika trauman.

Boken En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke (2002) handlar om behandlingen av lille Victor som är i chock efter ett stort trauma. I lek och samvaro följs och förs han genom sin sorg. I ord och bild beskriver jag hur leken blir läkande, sett ur både hans och mitt perspektiv. Kristerapin som skildras timme för timme fram till dess att Victor återigen tycker om att leka, kommer att bli en första länk in i en ny framtid.

Boken Från kaos till sammanhang. Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD (2000) är berättelsen om den adopterade pojken Douglas och hans idoga kamp under de år som han går i psykoterapi hos mig. Hans högsta önskan är att bli en vanlig farbror när han blir stor. Många roliga, tragiska och dråpliga situationer inträffar som ger upphov till blod, svett, skratt och tårar hos både Douglas och mig.

Jag arbetar även med utbildning för psykologer och psykoterapeuter och skrev 1997 tillsammans med en kollega boken Machovertestet. Handbok med utvecklingsteoretiska perspektiv (1997). Det är en fackbok för barnpsykologer inom ämnet diagnostik av psykiska störningar. I den beskrivs hur man kan tolka barns människoteckningar för att bättre kunna förstå deras problem.

 

Stockholm den 20 januari 2011

Elisabeth Cleve 

 

Elisabeth Cleve
Foto: Göran Asplund

KONTAKTA