Välkommen

 Presentation

 Publicerat

 Föredrag

 Beställningar

 Litteraturtips

 Kontakta

 Länkar

FÖREDRAG OCH PRESENTATIONER

Jag arbetar ofta med föredrag och presentationer. Sedan mina böcker kommit ut har jag hållit över 200 föredrag både i Sverige och utomlands.

Kontakta mig gärna om Du/Ni önskar höra mig presentera mina böcker eller mitt arbete!

Jag åtar mig gärna att hålla föredrag, i större eller mindre sammanhang. Temat utgår då ofta från det psykoterapeutiska arbete som skildras i böckerna – men också om de erfarenheter det har givit mig att inte bara behandla mina små patienter, utan även att skriva om det.

Nedan ett axplock bland tidigare föredrag, det har med tiden blivit ohållbart att presentera alla!


 
 
 
 
 
Fünfte Konferenz der Sektion Kinder und Jugentliche der EFPP, findet in Berlin, 10-12/11, 2006 statt. Tema: Actual parents – Inner parents. Elisabeth gibt ein Seminar: Krisenintervention bei einem Kind einige Jahre nach dem Tod der Mutter.
 
Skolforum 2006 äger rum på Stockholmsmässan den 30/10-1/11. Elisabeth deltar i ett samtal om hur man kan bemöta barns sorg i skolan, den 1/11, kl. 11.30-13.00.

Psykologidagarna 2006 hålls i Stockholm, 30-31/10. Elisabeth håller föredrag den 31/10: Kristerapi med barn flera år efter ett trauma.
 
Kurs i samtalsmetodik vid stiftsgården i Rättvik den 26/9 2006. Elisabeth håller föredrag utifrån temat: Att möta mig själv och andra.
Barne- och ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Kristiansund, Norge, anordnar en studiedag den 9/6 2006. Elisabeth håller seminarier om två teman. ”Kristerapi i praktiken - kristerapi i teorin”, samt ”Det föränderliga samhället – på gott och ont för barn och föräldrar.”
 
 
 
Psykoterapimässan 2006 anordnas i Stockholm den 18-20/5. Tillsammans med Lotta Landerholm håller Elisabeth seminarium med titeln: Hur blir vi författare?
Aktuellt 
Adoptionscentrum anordnar en temadag om adoption den 6/5 2006 i Stockholm. Elisabeth håller ett föredrag: Från kaos till sammanhang.
Temadag om barn och föräldraskap på Høgskolen i Oslo den 23-24/4, 2006. Elisabeth och Maria Carling talar om Sopa lagom! Bättre balans i curlingfamiljen.
 
 
 
Barn- och ungdomspsykiatrisk kongress i Umeå, 5-7/4 2006. Elisabeth håller föredrag utifrån En stor och en liten är borta.
 
 
Kvällsföreläsning i Nacka kyrka för föräldrar och personal, 22/3 2006. Elisabeth och Maria Carling håller föredrag utifrån boken Sopa lagom! Bättre balans i curlingfamiljen.


 
Nyinrättad kurs på högskolan i Skövde, Adoptionskunskap, 5 poäng. Elisabeth undervisar den 13/3 2006 om adopterade barn som inte mår bra.
 
På stiftsgården i Rättvik bedrivs utbildning i samtalsmetodik. Elisabeth håller heldagsseminarium den 15/3 2006. Tema: Svåra samtal med barn och unga.
Konferens anordnas på Garnisonen i Stockholm den 17-18/1 2006. Ämne: Individanpassad Cancervård 2006. Den 18/1, kl. 13.00-15.30 håller Elisabeth föredrag: Hur bemöter du barn som har en svårt sjuk anhörig.
Medalgon Utbildning arrangerar föreläsningar i Stockholm, 22/11 och i Umeå, 24/11 2005. Elisabeth talar om: Barn i djup kris. Leken läker sorg.
Mottagningen för sörjande i Stockholm firar 20 års jubileum den 21/10 2005. Elisabeth deltar med en föreläsning under temat för studiedagen: Sorgen och glädjen – en del av livet.
Bok och Biblioteksmässan i Göteborg, 29/9–2/10 2005. Elisabeth håller ett miniseminarium över ämnet: Psykologisk hjälp till barn som mist familjemedlemmar i tsunamin eller andra olyckor. Maria Carling och Elisabeth presenterar vid flera tillfällen sin nya bok: Sopa lagom! Bättre balans i curlingfamiljen.
 
Psykologidagarna 2005 hålls 27-28 oktober i Stockholm. Den 27 oktober kl. 15.00-16.30 berättar Elisabeth om boken En stor och en liten är borta.
Psychotraumatology The 9th European Conference on Traumatic Stress äger rum i Stockholm, 18-21 juni 2005. Den 21 juni, kl. 11.45-13.00, håller Elisabeth en workshop: "A big and a little one is gone. Crisis therapy with a two year old boy."
Centrum för kunskapsutveckling anordnar en konferens med temat Människor i kris, den 17-18 maj 2005 i Stockholm. Elisabeth håller ett seminarium den 18 maj, kl. 09.00-13.30. Ämne: Små barn i sorg och kris – så läker leken.
 
 
Norsk forening for psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom, arrangerar kvällsseminarium i Oslo den 9/5 2005 med Elisabeth. Hon talar utifrån boken; Psykoterapi med en gutt med ADHD.
Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier i Danmark (FPAP)  afholder heldagsarrangement med Elisabeth Cleve lørdag 16 april 2005 i København. Elisabeth fortaeller om forskellige psykoterapeutiske forløb.
 
The Psychological department of the University in Vilnius, Lithuania, invites Elisabeth to give lectures about child psychotherapy, 18th of March 2005.
The Finnish Association for Child- and Adolescent Psychotherapy arranges lectures in Helsinki, 21-22 January 2005. Elisabeth is talking about: Children with special needs.
 
På Ericadagen, den 18/11 på Ericastiftelsen, berättar Elisabeth Cleve om sin roll som handledare och om adoptivbarns upplevelser "Att inte vara vatten värd".
 
 
På Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 29/9–2/10 berättar Elisabeth Cleve tillsammans med Maria Carling om boken Sopa lagom! Bättre balans i curlingfamiljen. De har seminarium kl 17.30 torsdag 29/9. Övriga dagar berättar de i Bonniers och Svenska Dagbladets montrar.
IQPC Kuratorsforum 2004
Konferens 28-29 september
Jag talar om professionellt bemötande av barn och vuxna i kris.
IQPC Konferens 7-8 december 2004
Tema: Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris.
Jag talar om: Så stödjer och samtalar du med barn i kris. Se programblad (pdf)
Täby församling inbjuder till en kväll i Tibble kyrka, Täby. 10 november 2004 talar jag om: Hur man kan stödja små barn i sorg.
ABF i Stockholm. Två kvällar, 22 november och 29 november 2004 talar jag om Barn i kris och kaos. Konferencier: Ami Lönnroth.
Ruotsalainen lasten psykoterapeutti luennoi kriisihoidoista ja adoptioista

Tukholmassa sijaitseva Ericastiftelsen on ollut jo vuosikymmenien ajan tärkeä lasten psykoterapian osaamiskeskus. Siellä vaikuttaa myös psykologi Elisabeth Cleve, jonka esikoisteos on jo ilmestynyt meillä ja toinenkin saadaan lähiviikkoina suomeksi.

Kirjoissaan Cleve osoittautuu harvinaislaatuiseksi lasten psykoterapian virtuoosiksi, jonka työssä yhdistyvät teoreettinen tietämys, pitkä kokemus sekä lämmin sydän.

Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys saa Cleven vieraakseen ja hän pitää 21.–22. tammikuuta 2005 Helsingissä Radisson SAS-hotellissa englanninkielisen seminaarin otsikolla Psychotherapy for children with special needs. Seminaarin aiheina ovat lasten kriisi- ja lyhytpsykoterapia ja adoptiolasten psykoterapian erityispiirteet. 
Bok- och biblioteksmässan 2004 i Göteborg 23–26 september 2004.

I ett miniseminarium kommer jag att presentera Barn i Kris och Kaos.


IACAPAP has the 16th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, in Berlin 22–26 August, 2004.
I will give a presentation about A Big and a Little One is gone.
Psykoterapimässan 13-15 maj 2004Psykoterapimässan 2004 hålls den 13–15 maj i Stockholm.

Den 13 maj kl. 11.00–12.15 presenterar jag En Stor och en Liten är borta.
Den 14 maj kl. 11.00–12.15 talar jag över ämnet Sätt svart på vitt! Berätta om ditt arbete!
Lokal: Stockholmsmässan, Älvsjö.


S:t Lukas i Örebro anordnar en föreläsning den 30 mars 2004 kl. 19.00–21.00 i Vasakyrkan. Jag talar om En Stor och en Liten är Borta.
Föreningen Lekarbetspedagogik håller kongress på Hotell Park Inn i Haninge, Stockholm.
Den 25 mars 2004 kl. 13.15–16.00 håller jag föredrag om hur leken läker utifrån En Stor och En Liten är borta.
Centrum för Barnkulturforskning anordnar 2004 års symposium den 24–25 mars. Årets tema: Barns rätt till kultur.
Lokal: Stockholms universitet.
Jag talar om hur leken läker utifrån En Stor och en Liten är Borta den 24 mars kl. 11.35–12.30.
 
 
 
 Studentföreningen vid Ericastiftelsen
 anordnar en hel studiedag i Växjö
 den 17 mars 2004, om barn i kris.
 
OMEP, Organisation Mondiale pour l'Education Préscolare, anordnar en föreläsning den 10 mars 2004, kl. 18.00–20.00, där jag talar om En Stor och en Liten är borta. Lokal: Göteborgs universitet.
Nämnden för internationella adoptioner. Föredrag i Stockholm, kl 11.00–13.00. Tema: Hur man genom psykoterapi kan hjälpa en adopterad pojke att växa och utvecklas.
SiljansUtbildarna inbjuder till föreläsning där jag talar om Barn i kris – vad händer när en stor och en liten är borta? Onsdag 3 december 2003 kl. 13.00–16.00 i aulan i Stiernhööksgymnasiet, Rättvik.
 "På Väg 2003" håller årets fortbildningsdagar på Ronneby Brunn 21-22 oktober 2003. Tema för konferensen är: Sikta mot framtiden. Jag håller föredrag utifrån boken Från kaos till sammanhang den 22 oktober kl. 8.30-10.00.

S:t Lukas i Blekinge anordnar den 21 oktober 2003 en föreläsningskväll i Karlskrona. Jag talar utifrån boken En stor och en liten är borta.
 Studentföreningen vid Ericastiftelsen
 anordnar en studiedag den 16 oktober
 2003, där jag föreläser om Barn i kris. 
 Lokal: Jenny Nyströms skola, Kalmar. 
 Tid: 9.00-16.00. 
 Upplysningar: Magdalena Ståhle
 tfn: 0491-782298

Sveriges kris- och katastrofpsykologiska förening håller sin andra skandinaviska konferens på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad den 7-9 oktober 2003. Konferensens tema: Krisstöd/Krishjälp/Kristerapi före, under och efter traumatiska händelser. Jag håller föredrag om hjälp till små barn i kris den 8 oktober kl. 8.30-10.00.
Ericastiftelsen ger tre föreläsningar i traumateori och krisbehandling under hösten 2003. Den 30 september talar jag om kristerapi med små barn utifrån En stor och en liten är borta.

EFPP European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy
anordnar kongress i Stockholm 4-6 juli 2003 "Psychoanalytic Psychotherapy in Our Time". Jag håller ett föredrag med titeln: "A Big and a Little One is Gone".
Barnens Vänner har årsmöte lördagen den 5 april 2003. Kl. 15.00 håller jag ett workshop och samtalar om adoptivbarn. Lokal: Hamnskolan, Vintertullstorget 2, Stockholm
 
 
Riksföreningen PsykoterapiCentrum i Göteborg anordnar ett heldagsseminarium om barn och sorg den 11 april 2003. 
Jag håller seminarier om krisbehandling mellan kl. 9.30 och 16.30.
Lokal: Folkets Hus, Järntorget, Göteborg. 
Information: Ingrid Hedström 031/7118280.
Måndagen den 24 mars 2003, kl. 19.00 inbjuder S:t Lukas till föreläsning och samtal i Jakobsbergs bibliotek, konsthallen. Jag håller föredrag med titeln: Alla barn har ett inre liv. Hur det kan ut hos en pojke med ADHD. Program för alla.
Nämnden för internationella adoptioner anordnar kurs den 26 november 2002. Tema är Adoptivfamiljen och den Adopterades behov av stöd. Klockan 15 föreläser jag om mina erfarenheter av arbete med adoptivbarn.
Program och Anmälan.
Riksföreningen PsykoterapiCentrum anordnar en Psykoterapeutisk salong torsdagen den 21 november 2002. Jag kommer att berätta utifrån boken En Stor och en Liten är borta. Adress: Kammakargatan 30 i Stockholm. 
Psykoterapeutisk salong firar 5-årsjubileum. Detta firas kl. 18.30 med musik, lite mat och champagne. Föredraget börjar kl. 19.30.
Salongen är öppen för alla. För icke medlemmar i RPC är priset 160 kr och för studerande 100 kr.

Jag ska hålla föredrag i New Delhi vid den internationella kongressen för barn- och ungdomspsykiatri 29 oktober–2 november. Även här är inriktningen utifrån boken Från kaos till sammanhang.


Nyhetsmorgon. Måndagen den 14 oktober samtalar jag om min bok En stor och en liten är borta.


Norsk RiksKringkasting P2. I programmet På Livet Laus, den 13 og 17 oktober 2002. Intervju med Elisabeth Cleve og opplesing fra "En stor och en liten är borta".


Vid konferens anordnad av CKU, Centrum för Kunskapsutveckling den 10–11 oktober 2002 på Scandic Hotel Star i Sollentuna, håller jag föredrag under temat Barn i behov av särskilda pedagogiska metoder.

Jag berättar utifrån Från kaos till sammanhang och belyser frågor som:

  • Barn med neuropsykiatriska funktionshinder – så upplever de sig själva och andra.
  • Alla barn har ett inre liv – hur ser det ut hos barn med ADHD?
  • Psykiska eller fysiska orsaker till barnens problem – vi måste ta hänsyn till bådadera.
  • Hur integrera kunskaper från olika teoribildningar – istället för att sätta dem mot varandra?

Inbjudan och konferensinformation i pdf-format


Ett endagsseminarium anordnas av "Psykologer på Tværs" vid Børne- og Ungerådgivningen i Helsingør Kommune. Jag håller föredrag utifrån Från kaos till sammanhang och diskuterar under temat "Indsatser overför DAMP-börn". Seminariet hålls den 30 september 2002 i Helsingör


Vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg år 2002 presenterar jag boken En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke, i montern lördagen den 21 september kl. 15:15 och vid miniseminarium söndagen den 22 september kl 11:00.

Från kaos till sammanhang. Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD, presenteras i montern lördagen den 21 september kl. 13:15 och vid miniseminarium söndagen den 22 september kl. 10:00.


Jag kommer också att hålla föredrag på 18th World Congress of Psychotherapy 14–18 augusti 2002 i Trondheim . Inriktningen blir utifrån boken Från kaos till sammanhang.


I årets upplaga av Psykoterapimässan i Stockholm 30 maj till 1 juni presenterades de båda böckerna och det arbete som ligger bakom dem. Ur programmet:

Lördag 1 juni kl 8:30–10:00

320. Från kaos till sammanhang.
Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD.

Vinjetter från en psykoterapi som, både ur patientens och terapeutens perspektiv, skildrar hur det kan te sig innanför de lykta dörrarna till en barnpsykologs rum. Som det brukar vara, med impulsdrivna pojkar, är det möten med "stora gester" som ger upphov till blod, svett, skratt och tårar. Psykoterapin har bedrivits utifrån en psykodynamisk grundsyn samt med kunskaper i neuropsykiatri och pedagogik.
Cleve, E. (2000) Från kaos till sammanhang. Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD. Wahlström & Widstrand.

Arr: Ericastiftelsen

Lördag 1 juni kl 13:30–15:00

338. Genom kris mot framtiden.
Kristerapi med en pojke som är två år.

En liten pojke, som har mist halva sin familj, befinner sig i chocktillstånd när han kommer i terapi. I ord och bilder presenteras hur pojken behöver ledas och följas igenom sin sorg av terapeuten, och hur detta leder fram till psykologisk läkning Kristerapin kommer att utgöra en länk till en ny framtid för honom.
Cleve, E. (2002) En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke. Wahlström & Widstrand.

Arr: Ericastiftelsen

 

Abstracts: