Välkommen

 Presentation

 Publicerat

 Föredrag

 Beställningar

 Litteraturtips

 Kontakta

 Länkar

Från kaos till sammanhang.

Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD.

Douglas är en mörkhyad pojke som kommer till Sverige som adoptivbarn när han är fyra år. Föräldrarna vet att han har haft det svårt men inte i vilken omfattning detta har satt spår i hans personlighet.

De märker snart att deras pojke inte är som andra barn. Han är hyperaktiv, kan inte sitta still eller koncentrera sig. Han skadar andra och "straffar ut sig" från skolan redan i första klass. Det konstateras att han har grava psykiska handikapp med allvarliga beteendestörningar och han får diagnosen ADHD.

Från kaos till sammanhang är berättelsen om Douglas och hans arbete i flerårig individualpsykoterapi på Ericastiftelsen i Stockholm. Vi får följa honom från sju till fjorton års ålder och också ta del av hans livshistoria.

Boken beskriver den psykiska utveckling som Douglas steg för steg genomgår under sin psykoterapi. Han kämpar för att bli fri från inre destruktiva impulser som styr hans beteende och han utvecklas till en rakryggad, stolt ung man som inte längre hatar varken sig själv eller omvärlden. Det är en spännande och uppfordrande berättelse inifrån terapirummet och Douglas mödosamma väg framåt beskrivs med både humor och värme.

Från kaos till sammanhang är en hoppfull bok om ett utsatt barns inneboende resurser och möjligheter atill växt och utveckling när han får adekvat psykologisk hjälp. Psykisk utveckling hos ett barn kan inte forceras, men väl underlättas av psykoterapi. Elisabeth Cleves framställning ger läsaren en god möjlighet att förstå vad psykoterapi för barn med grava personlighetsstörningar kan innebära.

Förord av AnnBritt Grünevald, fd anstaltschef på Österåker.
 

PÅ NORSKA

PÅ FINSKA

PÅ  ENGELSKA

PÅ ARABISKA


Det här är en spännande och hoppfull bok, som ger kunskaper och stöd till föräldrar och personal som arbetar med barn med psykiska problem. Den ger också viktiga insikter till de politiker och beslutsfattare som ansvarar för resursfördelning i barn- och ungdomsfrågor. Läs den! Alla behöver vi veta att det går att hjälpa även de svårast drabbade – och att samhället kan tjäna många miljoner på att avsätta resurser till psykoterapi för barn. - - -

Douglas är hårt drabbad av de sårbarhetsfaktorer man finner i bakgrunden hos kriminella missbrukare – misär i ursprungshemmet, tidiga separationer, neuropsykiatriska handikapp som medför inlärningssvårigheter med mera. Framtida social utslagning var ett realistiskt hot mot Douglas framtid. - - -

Men det finns möjligheter. Det visar Douglas och Elisabeth Cleve genom sitt gedigna arbete.

Ur AnnBritt Grünevalds förord

 


Från kaos till sammanhang.
Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD.
 
Wahlström & Widstrand 2000
 
ISBN 91-46-17677-2

BESTÄLL

 

RECENSIONER

Från kaos till sammanhang.

MÄRTA TIKKANEN

RECENSIONER/CITAT