Välkommen

 Presentation

 Publicerat

 Föredrag

 Beställningar

 Litteraturtips

 Kontakta

 Länkar

Recensioner

Från kaos till sammanhang.

 
"Elisabeth Cleves bok 'Från kaos till sammanhang', utmanar i själva verket föreställningen att de många barn som uppvisar avvikande beteende lider av en diffus hjärnskada. Cleve skildrar sitt psykoterapeutiska arbete med en pojke som skulle ha kunnat bli en olycka för sig själv och andra om hon inte kommit i hans väg." 
   
Ludvig Igra, DN 2001-06-15. 


"Elisabeth Cleve har skrivit en bok utan att använda facktermer eller som är svår att förstå utanför hennes yrkeskår. Hon använder inte överord och hon försöker inte känslomässigt påverka läsaren. Hon har helt enkelt beskrivit vad som hänt i terapirummet under dessa år. Trots det eller kanske just därför blir man som läsare djupt gripen av berättelsen."
   
Yvonne Beckman, Specialpedagogen


"Vi skils åt under ömsesidiga vördnadsbetygelser och min respekt för psykoterapi och de människor som vågar ge sig in i den har förstärkts."
   
Ingrid Fromell, Nerikes Allehanda


"'Från kaos till sammanhang' är en bok som varmt rekommenderas. Den visar att det finns hopp om förändring och ett värdigt liv även i de mest utsatta livsöden. En klok och inkännande yrkesmänniska kan bli rena livlinan för den, som med Douglas egna ord, behövde öva sig på att bli lugn."
   
Stefan Holmberg, Norra Västerbotten


"Boken är lättläst och språket konkret och tydligt. Personer som i sitt arbete eller privatliv möter barn med kontaktsvårigheter, hyperaktivitet, impulsivitet eller uppmärksamhetsstörningar kan ha stor glädje av denna bok."
   
Olov Engström, Svenska Journalen


"'Från kaos till sammanhang' är en fantastisk bok."
   
Kenny Stolpe, Smålands-Tidningen


"Detta är en kärleksfull dokumentär skildring av mötet mellan Douglas och hans terapeut. En berättelse som inger hopp."
   
Lena M Carlsson, Accent


"Det är en spännande och hoppfull bok som kan ge kunskaper och stöd till föräldrar och personal som arbetar med barn och viktiga insikter till de politiker och beslutsfattare som ansvarar för resursfördelningen i barn- och ungdomsfrågor. Läs den!"
   
Yvonne Beckman, Folkhälsan


"Boken rekommenderas varmt av de på NIA:s kansli som hittills läst den. Den är lättläst och mycket intressant!"
   
Nia, Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor


"Från kaos till sammanhang är en hoppfull bok om ett utsatt barns inneboende resurser och möjligheter till växt och utveckling när han får adekvat psykologisk hjälp.
Psykisk utveckling hos barn kan inte forceras men väl underlättas av psykoterapi.
Elisabeth Cleves framställning ger läsaren en god möjlighet att förstå vad psykoterapi för barn med grava personlighetsstörningar kan innebära."

Lovisa Sammarco, NiA-Informerar (nämnden för internationella adoptioner), 2/2000


"Det är en noggrann dokumentation av enskilda terapitimmar på Ericastiftelsen som möjliggjort skildringen av Douglas terapi. Innehållsmässigt är boken i många stycken smärtsam och engagerande, trots att författaren har ett professionellt förhållningssätt och en distans till boken."
   
Lasse Nohrstedt, Omvårdaren


"Hennes [Elisabeth Cleves] raka och tydliga sätt att kommunicera med Douglas, envisa fasthållande vid gränser och regler samt hennes sätt att inom en psykodynamisk ram använda kognitiva metoder är ett föredöme väl värt att ta efter för andra terapeuter som vill arbeta med beteendestörda barn. Boken är lättläst, gripande och dessutom ofta mycket rolig."
   
Pia Eresund, Insikten


"Boken beskriver på ett lättläst och ömsint sätt hur psykoterapeutiskt arbete kan bedrivas, samtidigt som diagnostiska metoder och kriterier för diagnosen ADHD förklaras."
   
May Nilsson, Mellanrummet  »»


"Det är föredömligt gjort och ger ett stort hopp. Det behöver inte gå så illa, att barn med så stora svårigheter som Douglas, blir värstingar, kriminella, utslagna. Det finns möjligheter att vända förloppet, att bringa reda i kaoset. Och att psykoterapi är en sådan möjlighet tvivlar jag inte på efter att ha läst den här boken."
   
Anita Johanson, Helsingborgs Dagblad


"Som helhet ger Elisabeth Cleves bok odiskutabla argument för en skickligt genomförd psykoterapi, framför allt på ett personligt men också på ett samhälleligt plan. Så motsvaras kostnaderna för både Douglas´ och föräldrarnas terapi i sju år av 1 1/2 månads vård på barnpsykiatrisk klinik. Och en enda kriminell karriär - dessvärre inte ovanlig för s.k. bokstavsbarn utan vård - kan uppgå till tiotals miljoner."
   
Märta Tikkanen, Hufvudstadsbladet Läs hela! »


"Bilden du och jag frammanar i våra huvuden tenderar att i hög grad bestämma vårt samspel. Inte minst därför är Cleves bok viktig att sätt i händerna på personal (inte bara psykologer) som arbetar i förskola och skola likväl som på dem som själva arbetar med terapi. Föräldrar tror jag också kan ta till sig boken som inte är tyngd av svårbegriplig fackjargong."
   
Eva-Christina Bergander, Psykologtidningen


"Som terapeut måste man vara känslig för barnets begränsningar och anpassa terapisessionen därefter. Efter att ha tagit del av Douglas och Elisabeths sju år långa kamp känner man sig helt övertygad om att detta är möjligt. Det här är en bok som inger hopp!"
   
Dan Frankel, Vårljus


"Författarens välgjorda inledning lockar mig som läsare in i boken och ger tydligt berättelsens kontext. Boken känns lättläst, trots sitt antal sidor och ger också hopp om att utvecklingspotential finns även för barn med mycket grava svårigheter."
   
Camilla Blomqvist, Socionomen


Från kaos till sammanhang.
Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD.
 
Wahlström & Widstrand 2000
 
ISBN 91-46-17677-2

BESTÄLL

 

RECENSIONER

Från kaos till sammanhang.

MÄRTA TIKKANEN

RECENSIONER/CITAT