Välkommen

 Presentation

 Publicerat

 Föredrag

 Beställningar

 Litteraturtips

 Kontakta

 Länkar

Machovertestet.

Handbok med utvecklingsteoretiska perspektiv

Jag har också, tillsammans med Britta Blomberg, gett ut  Machovertestet. Handbok med utvecklingsteoretiska perspektiv på Psykologiförlaget AB, 1997.

Författarna är leg. psykologer och leg. psykoterapeuter och är sedan många år verksamma vid Ericastiftelsen i Stockholm. De bedriver förutom kliniskt arbete, vidareutbildning av psykologer i psykodiagnostik och psykoterapi samt forskning och utvecklingsarbete. De anlitas dessutom ofta som handledare och lärare för psykologer runt om i Sverige.

Karen Machovers teckningstest är ett av de mest använda testen vid barnpsykologiska utredningar. Författarna för i sin bok testet framåt genom att infoga dess användning i ett bredare utvecklingspsykologiskt perspektiv. I boken förespråkas en integrering av teorier från driftpsykologi, jagpsykologi, objektrelations- psykologi och självpsykologi vid tolkning av barns teckningar av människor.

Handboken består av tre delar:

Del I ger den teoretiska bakgrunden med historiska perspektiv på utvecklingspsykologi, psykodiagnostik av barn samt en beskrivning av några andra teckningstest.

Del II är en handbok i Machovermetoden. Ett delvis nytt förfaringssätt presenteras vad gäller utvärdering och tolkning av teckningar och besvarade frågeformulär.

Del III utgör en tillämpning av metoden. Här återfinns 144 teckningar tillsammans med besvarade frågeformulär från ett urval barn i Sverige, i åldrarna 4-12 år. Denna presentation kan fungera som referensmaterial för psykologer vid användning av Machovermetoden.

Machovertestet. Handbok med utvecklingsteoretiska perspektiv

Psykologiförlaget AB, 1997

ISDN 91-7418-223-4

 

BESTÄLL

 


in English


auf deutsch

 


SIDAN FÖR UTSKRIFT