Välkommen

 Presentation

 Publicerat

 Föredrag

 Beställningar

 Litteraturtips

 Kontakt

 Länkar

LITTERATURTIPS!

   Böcker för vuxna om adoption

Skönlitteratur

Alvén, I. (1994) En moder har fyra döttrar. Bonnier.

Axelsson, M. (1997) Aprilhäxan. Rabén Prisma.

Bergqvist-Larsson, S. (1999) Låtsasmorsa. Förlags AB Björnen.

Bergström, M. (1998) En adoptivfamiljs liv & leverne. Förlagshuset Gothia.

Brenckert, E. (2002) Äntligen adoptivförälder. Bilda Förlag.

Calamity, J. (1982) Till min kära dotter. Alfabeta Bokförlag.

Carli, A., Dalen, M. (1998) Att byta liv. Adoptionscentrum.

Cederblad, M. (1982) Utländska adoptivbarn som kommit till Sverige efter tre års ålder. NIA.

Cleve, E. (2000) Från kaos till sammanhang. Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD. Wahlström & Widstrand.

Collins, P. (1992) Letter to Louise. Corgi Books. (engelska)

Creutzer, A. (2002) Adoptera. Bonnier Carlsen.

Dalen, M., Ryvold, A-L. (1999) Hvordan går det på skolen? Universitetet i Oslo.

Eklund Lykull, A. (1994) Hjärtat i översta lådan. Rabén & Sjögren.

Ekman, K. (2002) Vargskinnet. Sista rompan. Bonniers.

Elias, A. (2000) Det livet ger. Författarhuset.

Eriksson, J-Å., Sundqvist, I. (1999) Behandling av adopterade barn på särskilt ungdomshem. Statens Institutions Styrelse, SIS.

Fredriksson, M. (1988) Den som vandrar om natten. Wahlström & Widstrand.

Fredriksson, M. (1985) Simon och ekarna. Wahlström & Widstrand.

French, S. (2005) På jakt efter Mr Kim i Seoul. Wahlström & Widstrand.

Hermansson, M. (1998) Musselstranden. Albert Bonniers Förlag.

Holmström, S. (1998) Mitt okända hemland. Almkvist & Wiksell.

Homes, A.M. (1995) Timmarna med Jody. Forum.

Hughes, D. (1997) Facilitating developmental attachment. The road to emotional recovery and behavioural change in foster and adopted children. J. Aronson. (engelska)

Höjer, D. & L. (2005) Adopterade barn. Vägledning för förskolan. Stockholms Utbildningsradio, UR.

Jo, S. et. al. (2006) Fra det fjerne öst til det vhite nord. En antologi av skandinaver adoptert fra Korea. Norden. Nordisk Kulturfond.

Kats, M. (1990) Adoptivbarn växer upp. Bonnier fakta.

Kim, E. (2000) Tio tusen sorger. B. Wahlström.

Kingsovler, B. (1993) Som stjärnor på himlen. Bra Böcker.

Landerholm, L. (2003) Adopterad. Lämnad. Och sen? Alfabetaanamma.

Levin, S. (1996) Som min egen. Natur och Kultur.

Lidbeck, P. (1997) Linnea från Yuijang – en bok om att bli pappa. Albert Bonniers Förlag.

Lifton, B. (1981) Vem är jag? En adopterad söker sin identitet. Rabén och Sjögren.

Lindblad, F. (2002) När livet inte längre är värt att leva – berättelser om fyra unga adopterade. NASP.

Lindroth, L. (1995) Där inga änglar bor. Sellin.

Lindström, S., Trotzig, A. (2003) Hitta hem. Ordfront.

Luther, K. (1998) Adopterades sorg. Adoptionscentrum.

Mosher, S. (2000) Chian. Bara en dotter. Richters.

Ortmark Almgren, S. (1989) Du som haver barnen kär. Litteraturfrämjandet

Paulrud, A. (1996) Amamamor. Bonnier Alba.

Peltomaa, M. (2002) En riktig familj. Schildt.

Persson, G. L. (1991) Människor i högt gräs. Wahlström & Widstrand.

Pohl, P. (1999) Medan regnbågen bleknar. Alfabeta.

Saeterdal, B., Dalen, M. (1999) Hvem er jeg? Akribe forlag.

Tamaro, S. (1995) Gå dit hjärtat leder dig. Forum.

Trotzig, A. (1997) Blod är tjockare än vatten. Albert Bonniers Förlag.

von Melan, A. (2000) Adopterade får barn. NIA.

von Melen, A. (1998) Samtal med vuxna adopterade. Rabén Prisma.

Voss, L. (2002) Are you my mother? Black Swan. (engelska)

Weigl, K. (1997) Längtansbarnen - adoptivföräldrar berättar. Nordstedts Förlag AB.

Åsbäck, C., Rosenqvist, A. (2003) Mariamma - svenskpräglad med indisk själ. Förlags AB Björnen

Juni 2006

Elisabeth Cleve

MINA LITTERATURTIPS

Jag vill på denna sida dela med mig av bra tips på böcker som är psykologiskt intressanta. Välj kategori:

Psykologiska skildringar och porträtt av barn och vuxna
 
Böcker om psykoterapi för barn
 
Böcker för barn om döden
 
Böcker om adoption för barn
 
Böcker om adoption för ungdomar
 
Böcker om adoption för vuxna
 
Böcker om nutida barn och föräldrar

 

 

 


SIDAN FÖR UTSKRIFT