Välkommen

 Presentation

 Publicerat

 Föredrag

 Beställningar

 Litteraturtips

 Kontakt

 Länkar

LITTERATURTIPS!

   Böcker om psykoterapi för barn

Axline, V. (1994) Dibs söker sig själv. Personlighetsutveckling genom lekterapi. Stockholm: Rabén Prisma.

Buten, H. (2001) När jag var fem dödade jag mig. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Carlberg, G. (1999) Vändpunkter i en barnpsykoterapi: Psykoterapeuters erfarenheter av förändringsprocesser. Akademisk avhandling, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Cleve, E. (2002) En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Cleve, E. (2000) Från kaos till sammanhang. Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Eliacheff, C. (1994) På kroppen och på skriket. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Eresund, P. (2002) Att behandla störande beteende. Metodutveckling i barnpsykoterapi. Akademisk avhandling, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Frédéric, H., Malinsky, M. (1998) Martin slår sin mamma. Rapport från en lyckosam terapi. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Jokipaltio, L-M., Lyytikäinen, K., Valtonen, H. (red) (1989) Psykoterapi för barn. Stockholm: Norstedts Förlag.

Larsson, L. (1993) Törnehäcken. Barn ritar och berättar sig ur kriser och konflikter. Stockholm: Rädda Barnen.

Luterkort, B. (1999) Barn i bildterapi. Att berätta om det svåra i bilder och videosagor. Stockholm: Prisma.

McDougall, J. (1998) Samtal med Sammy. Stockholm: Natur och Kultur.

Nilsson, U. & Tidholm, A-C. (2002) Adjö, herr Muffin. Stockholm: Bonnier Carlsen.
Utsedd till årets barnbok år 2002.

Olofgörs, B., Sjöström,U. (1974) Barnpsykoterapi. Lund: Studentlitteratur.

Raundalen, M. (2000) Satsa för livet - när barn behöver hjälp. Täby: Sama förlag.

Sylvander, I. (1978) Barnpsykoterapi. Stockholm: Natur och Kultur.

Ude-Pestel, A. (1977) Fallet Betty. Ett barn i psykoterapi. Stockholm: Albert Bonniers förlag AB.

Zenker, B. (1993) Psykoterapi med utvecklingsstörda barn. Om jagsvaghet och stödjande behandling. Stockholm: Liber Utbildning.

 september 2002
 Elisabeth Cleve

MINA LITTERATURTIPS

Jag vill på denna sida dela med mig av bra tips på böcker som är psykologiskt intressanta. Välj kategori:

Psykologiska skildringar och porträtt av barn och vuxna
 
Böcker om psykoterapi för barn
 
Böcker för barn om döden
 
Böcker om adoption för barn
 
Böcker om adoption för ungdomar
 
Böcker om adoption för vuxna
 
Böcker om nutida barn och föräldrar

 

 

 


SIDAN FÖR UTSKRIFT