AXEL PETERSSON
Döderhultarn
1868—1925

 


    Albert Engström


    Hasse Z


    Kar de Mumma


    Gunnar Jungmarker


    Bror Hjorth


    Axel Petersson


    Biografi


    Museet


    Ateljén


    Hemsidan

 

Biografi

   

Axel Petersson 1868—1925
 

1868 föddes Axel Robert Petersson. Föräldrarna var Eva Lotta Persdotter och Per August Petersson, lantbrukare, nämndeman och kommunalnämndsordförande i Döderhult.
1877 dör fadern.
1881 börjar Axel första klassen i Oskarshamns Lägre Allmänna Läroverk.
1884 tar modern hem honom från den misslyckade skolgången.
1889 säljer modern gården Eckerhult och flyttar in till Oskarshamn, gör Axel rekryten vid Smålands husarer, Ränneslätt, Eksjö.
omkring
1890
får han öknamnet "Tolvskillingen" eftersom han säljer sina skulpturer för en tolvskilling (25 öre).

var han under en tid medhjäpare hos ornamentbildhuggaren Edward Källström.
1891 upphör det glada kroglivet i staden med nykterhetslöftet till modern.
1895 ansöker Axel om att få följa med Andrées expedition till Nordpolen men får avslag
1897 skulpteras de första "ottenbyarna" som röner en viss uppskattning.
1900 kring sekelskiftet kontakt med Carl Eldh, Albert Engström och andra konstnärsförbundare i Stockholm.
1906 får Axel silvermedalj vid industriutställningen vid stadens 50-årsjubileum, avdelningen Träslöjd.

den första tidningsartikeln i ortspressen.
1909 är genombrottets år, Axel deltar i Hasse Z:s och Söndags-Nisses karikatyrutställning i Stockholm

får nu namnet Döderhultarn.
1910 beställningarna strömmar in, deltar i Humoristemas Salong i Paris.
1911 utställningar i Köpenhamn, Brighton, Rom och Turin.
1913 i New York.
1913 gör sin första flyguppstigning med fransmannen Chevillard.
1915 utställningar i San Francisco och Chicago.
1916 får en son i en mångårig förbindelse.
1924 beställer vännen faktor Hjalmar Svensson, Oskarshamns-Bladet, ett stort antal skulpturer, bl.a. Den obarmhärtige fosterfadern, vilka Döderhultarn arbetar med till sin död.
1925 den 15 mars avlider Döderhultarn, sittande i sin korgstol i vindskammaren på "Banan".

Axel Peterssons grav ligger på kyrkogården mitt emot Döderhults kyrka.

 

Senare utställningar: 

Nationalmuseum, Stockholm 1951.

På 60-talet utställningar i Tyskland och Danmark.

1971-1972 Lunds konsthall.

Döderhultar-vecka i Västerås 1977.

1979 Nationalmuseets utställning i Kina och Japan med sekelskifteskonstnärer. 1979-1980 utställning på Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn.

1980 utställning på Gulbenkianstiftelsen i Lissabon.

1983 Bror Hjorth och Döderhultarn på Österbybruk.

1987 utställningar på Millesgården, Lidingö och i Lettlands huvudstad, Riga.

Dessutom ett stort antal mindre utställningar på ett flertal orter i Sverige.

Referenser:

Döderhultarmuseet – Oskarshamn, "Axel Petersson Döderhultarn". Sammanställd av Sif Strand-Rönnbäck, Ing-Britt Jerner och Per Olin, förlagd av Oskarshamns kulturnämnd (1986)
copyright.gif (2722 bytes)

Ett stort tack till upphovsrättsinnehavarna som ställt text och bilder till förfogande. Tack!
Webbredaktör Magnus Bjurhammar, enigma.se

 enigma.se/AP
v