logga

google-logga

Sök hela webben Sök ENIGMA

 

Förstasidan    •    Döderhultarn    •    I omgivningarna    •    Psykologpraktik    •    Erbjudande    •    Portfolio    •    Kontakta

Portolio hemsidor

  I stöpsleven och vilande sidor  

I stöpsleven: Psykoterapicentrum, Institutet för lacaniansk teori och praktik

 

  Psykoterapimottagning  

Jag presenterar min verksamhet som psykolog, psykoterapeut och handledare under devisen:

 

 

"Jag kom underfund med att mina gubbar inte gjorde sig om jag
inte skar dem grovt. Ett ansikte får inte vara bokmärkessött
… om det skall ha karaktär. Och den grova ytan blir mer levande",
deklarerade han. En porträtterad skulle i hans skulptur vara
"mer lik sig än i verkligheten".

En hyllning till Döderhultarn, Axel Petersson


När jag flyttade till Oskarshamn gjorde jag några sidor för att
skildra en kulturhistoriskt intressant och naturskön bygd.

 

Läs mer om:

Blå Jungfrun
Stensjö by
Ostkustleden

  Psykoterapiföreningar  

Eftersom jag är legitimerad psykoterapeut och psykoterapihandledare har jag kontakt med några föreningar som tar tillvara våra intressen, och jag har också gjort logos och hemsidor åt dessa:

Psykoterapistiftelsen verkar för spridning av psykoterapi,
    och arrangerar
PsykoterapiMässan vartannat år.

Samrådsforum är en samverkansorganisation för de institutioner
    som har examensrätt för psykoterapilegitimation.

Psykoterapicentrum är föreningen för psyko-
    dynamiskt orienterade psykoterapeuter
(tidigare RPC).

Jag har också ett gott hjärta till kollegorna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Här ett urval av föreningar och utbildningsinstitut som jag hjälpt med hemsidor:

Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapeuter, Sverige

Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapeuter i Västra
    Sverige, numera ppbu

Ericastiftelsen

DES, Diplomerade vid Ericastiftelsen och Ericapedagogerna
    (Ericas Vänner)

Tidskriften Mellanrummet

EFPP är en Europeisk övergripande organisation för nationella nätverk och organisationer med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning inom den offentliga sektorn. Federationen har både en internationell och en svensk hemsida

Sveriges Kris- och Katastrofpsykologiska Förening är en sammanslutning för alla med intresse och engagemang för psykologiska, sociala och existentiella aspekter på människors reaktioner vid kriser och katastrofer.
Årligen arrangeras symposier och konferenser, besök hemsidan för aktuell info

Fler föreningar jag har gjort hemsidor åt:

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi – SEPT

Existentiella terapeuter i samverkan – EXIS

Svenska föreningen för familjeterapi – sfft

Föreningen för familje- och systemisk terapi i Stockholm – FFST

Svenska föreningen för klinisk hypnos – SFKH

Psykologkonsultföreningen inom Sveriges Psykologförbund – PKF

Svenska föreningen för Symboldrama

Insamlingsstiftelsen Lille Hans

Vuxenpsykiatriska Socionomers/Kuratorers Förening – VKF

Nätverket Psykisk Hälsa – NPH

Riksförbundet Föräldraföreningen mot Narkotika – FMN

Svensk Förening för Hälsa och Mänskliga Rättigheter – HMR

Föreningen Familjer mot Falska Incestminnen – FFI

Dystymi – den glömda folksjukdomen

HOPP – Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, Lokalföreningen i Kalmar

Svenska psykoanalytiska sällskapet Spas (numera uppgått i spaf)

Svenska psykoanalytiska föreningen Spaf

Spädbarnsmottagningen Spaf

Barn- och ungdomspsykoanalytikernas mottagning Spaf

Psykoterapisällskapet

Otterhällans Institut

Malmö Psykologbyrå

 

  Psykoterapeuter och författare  


Clarence Crafoord


Elisabeth Cleve


Siv Boalt Boëthius


Gunnel Saxon


Tomas Böhm


Suzanne Kaplan


Marta Cullberg Weston


Lotta Landerholm

 


  Åt vänner och bekanta  

Foto: Ulf Celander Kalmar psykoterapimottagning

Susanna Carolusson

PsykologCentrum i Malmö

Paul Benér Psykologbyrå

Mårtensson M Psykoterapi & Utveckling

Mottagning för kognitiv och existentiell psykoterapi – co|exist

Centrum för psykoterapi AB, Teija Kärkkäinen

Psykkollegium AB

BrolinWestrell AB

Föreningen Verdandi

Förlaget Post Scriptum

Galleri Gårdarna

 

Döderhultarn

En hyllning till Oskarshamns störste bildskapare från:

Albert Engström

Bror Hjort

Hasse Z

Kar de Mumma

Gunnar Ljungmarker

I omgivningarna

Blå Jungfrun

Ostkustleden

Stensjö By

Gästsidor

Ericastiftelsens

   Vänner

Dystymi

Psykollegium

EFPP

Siv Boalt Boëthius

Tomas Böhm

Elisabeth Cleve

Clarence Crafoord

Marta Cullberg

   Weston

Suzanne Kaplan

Teija Kärkkäinen

Lotta Landerholm

Gunnel Saxon C.

Sven Sjöqvist

Andra(s) sidor

Paul Benér

BrolinWestrell

Kajsa Brundin
Barn- och ungdoms-
    psykoanalytikerna

Susanne Carolusson

Ericastiftelsen

Evelien    EXIS

FAMÖS   ffst

Görel Fred

Tommy Gullberg

Hypnosföreningen

ILTP lacaniansk

Lille Hans

Malmö Psykologbyrå

Mellanrummet

Otterhällans Institut

Dan Anders Palmquist

POMS

PsykologCentrum

Psykoterapicentrum

PsykoterapiMässan

PsykoterapiStiftelsen

Psykoterapisällskapet

Samrådsforum

Familjeterapi, sfft

Spädbarnsmottagningen

Sv psykoanalytiska
    föreningen

Symboldrama

Tapper ab

Terapiforskning

UngaVuxna-dagarna

Verdandi

Portfolio hemsidor

Portfolio hemsidor

HEM  UPP  |      |  © enigma 2018-12-18  |  Infoo  |