logga

google-logga

Sök hela webben Sök ENIGMA

 

Förstasidan    •    Döderhultarn    •    I omgivningarna    •    Psykologpraktik    •    Erbjudande    •    Portfolio    •    Kontakta

Min mottagning

  Psykolog- och psykoterapimottagning  

Välkommen till Magnus Bjurhammar, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare.

Jag har arbetat som psykolog i tjugoåtta år vid den psykiatriska mottagningen i Oskarshamn, de senaste tjugofem åren även som psykoterapeut. 2005 var jag klar med min behörighet som handledare.
Sedan hösten 2012 arbetar jag som primärvårdspsykolog på hälsocentraler i Oskarshamn, Mönsterås och Blomstermåla.

Bland mina uppdragsgivare finns även flera försäkringsbolag, som i olika form erbjuder försäkringar med krishjälp. Försäkrade personer eller företag med avtal kan hänvisas till min mottagning främst för hjälp i akuta situationer.

Under lång tid har jag arbetat med flykting- och asylfrågor, främst med direkta patientkontakter vid Invandrarverkets (nu Migrationsverkets) asylmottagningar.

Vid sidan om övrig verksamhet har jag även en privatmottagning i centrala Oskarshamn

 

Privatmottagning

   

I min privata mottagning tar jag emot patienter för psykoterapi, rådgivning och krisbearbetning.

OBSERVERA! För närvarande kan jag inte ta emot nya patienter, de närmaste månaderna.

Besök kostar 800:- kr/tim. Landstingets högkostnadsskydd gäller inte.
Du rekommenderas i första hand ta kontakt med din hälsocentral, som ska ha tillgång till psykolog. De kan även hänvisa vidare till lämplig vårdgivare.

Jag arbetar mest med psykoterapi på psykodynamisk grund, men även mycket med krisbearbetning, stress och utbrändhet, personliga kriser och konflikter. Jag arbetar då med olika psykologiska behandlingsformer, anpassade för respektive problem. Det är alltid viktigt att hitta en personlig överenskommelse om syn på problemen och lämplig behandling!

 

Kontaktinformation

Min mottagning ligger på Hantverksgatan 29 C i Oskarshamn. Om du kör från Lidl, uppför backen till krönet, svänger ner till höger bakom husen, så kommer du förbi garagelängorna till  en parkeringsplats. En trappa uppför slänten mynnar direkt utanför porten, 29 C.

 

 

Medlemskap i yrkesföreningar

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund, som är psykologernas fack- och yrkesförening. Jag sitter med i styrelsen i den lokala psykologföreningen i Landstinget i Kalmar län.

Jag är även medlem i Psykologföretagarna som organiserar privat verksamma psykologer tillsammans med Privatpraktiserande Psykologer inom Psykologförbundet PPP.

Som legitimerad psykoterapeut är jag ansluten till Psykoterapicentrum (tidigare RPC), som är legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund. Jag är medlem i Psykoterapicentrums informationsutskott.

Jag har dessutom mycket kontakter med olika föreningar och intressegrupper genom att jag gör hemsidor. Det är en bra källa till information och en möjlighet att delta i många mässor, konferenser och föreläsningar. Se listning i högerspalten för mer information.

 

Döderhultarn

En hyllning till Oskarshamns störste bildskapare från:

Albert Engström

Bror Hjort

Hasse Z

Kar de Mumma

Gunnar Ljungmarker

I omgivningarna

Blå Jungfrun

Ostkustleden

Stensjö By

Gästsidor

Ericastiftelsens

   Vänner

Dystymi

Psykollegium

EFPP

Siv Boalt Boëthius

Tomas Böhm

Elisabeth Cleve

Clarence Crafoord

Marta Cullberg

   Weston

Suzanne Kaplan

Teija Kärkkäinen

Lotta Landerholm

Gunnel Saxon C.

Sven Sjöqvist

Andra(s) sidor

Paul Benér

BrolinWestrell

Kajsa Brundin
Barn- och ungdoms-
    psykoanalytikerna

Susanne Carolusson

Ericastiftelsen

Evelien    EXIS

FAMÖS   ffst

Görel Fred

Tommy Gullberg

Hypnosföreningen

ILTP lacaniansk

Lille Hans

Malmö Psykologbyrå

Mellanrummet

Otterhällans Institut

Dan Anders Palmquist

POMS

PsykologCentrum

Psykoterapicentrum

PsykoterapiMässan

PsykoterapiStiftelsen

Psykoterapisällskapet

Samrådsforum

Familjeterapi, sfft

Spädbarnsmottagningen

Sv psykoanalytiska
    föreningen

Symboldrama

Tapper ab

Terapiforskning

UngaVuxna-dagarna

Verdandi

Portfolio hemsidor

Portfolio hemsidor

HEM  UPP  |      |  © enigma 2018-12-18  |  Infoo  |