START | VETENSKAPLIGT | BÖCKER | KONTAKTA | LÄNKAR

Några relevanta länkar/Presenting some relevant links

Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

The International Organization for the Psychoanalytic Studies of Organizations (ISPSO)
ISPSO provides a forum for academics, clinicians, consultants and others interested in working in and with organizations utilizing psychoanalytic concepts and insights.
The Society's aim is to share organizational research, consultation and experiences in the context of psychoanalysis. The ISPSO holds an annual meeting and symposium, locally organized study groups and ongoing discussions on the Internet and encourages scholarship and research in the field.

OPUS
OPUS, an organisation for promoting understanding of society, is a UK based international not-for-profit organization and a registered educational charity that is concerned with understanding society and organizations within society. OPUS encourages a reflective understanding of societies by adopting an approach based on Group Relations, Psychoanalysis & Systems theory and practice.

EFPP
EFPP är en Europeisk övergripande organisation för nationella nätverk och organisationer med psykoanalytisk psykoterapeutisk inriktning inom den offentliga sektorn.
Federationen är indelad i tre sektioner: en för individualpsykoterapi med vuxna, en för psykoterapi med barn och ungdomar och en för psykoanalytisk gruppsykoterapi.

AGSLO
AGSLO bildades 1974 och är en stiftelse med huvuduppgift att ordna arbetskonferenser utifrån den tradition som har sina rötter i det arbete som inledde vid Tavistock Institute of Human Relations i London på 1950-talet. Genom forskning, konsultation och arbetskonferenser har beteendevetare, psykoanalytiker, tekniker, antropologer, samhällsvetare och ekonomer tillsammans strävat efter att nå en djupare förståelse av de sociala skeenden som inverkar på organisationers och gruppers sätt att fungera.

Ericastiftelsen
Ericastiftelsen är en enskild institution som har till uppgift att bedriva högskoleutbildning med inriktning på främst individualpsykoterapi med barn och ungdomar, klinisk verksamhet och forskning. Verksamheten bygger på modern psykoanalytisk teori som den idag beskrivs utifrån utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning och klinisk erfarenhet. Verksamheten finansieras av stat och landsting.

Stiftelsen Stora Sköndal
Stiftelsen Stora Sköndal bedriver utifrån kristna och humanistiska värderingar diakonalt arbete. Det diakonala arbetet bedrivs genom vård, omsorg, socialt arbete samt utbildning och forskning. Stora Sköndal vill särskilt tjäna människor som hotas av eller lever i utsatthet. 

Tavistock Institute
Our purpose is to contribute to human wellbeing and development by advancing the theory, methodology and evaluation of change within and between groups, communities, organisations and wider society.
We do this by carrying out research and consultancy, running professional development activities, and producing publications.

Riksföreningen Psykoterapicentrum
Riksföreningen PsykoterapiCentrum (RPC) bildades 1971 och är en intresseorganisation med uppgift att stödja och utveckla psykodynamiskt orienterad psykoterapi.

Sveriges Psykologförbund
Sveriges Psykologförbund är psykologernas fackliga organisation. Förbundet arbetar med frågor runt medlemmarnas löne- och anställningsförhållanden och med frågor som rör psykologens roll i samhället såsom yrkesetik, yrkesjuridik, utbildning och forskning.

Svenska Psykoanalytiska Föreningen
Svenska psykoanalytiska föreningen är en intresseförening för psykoanalys. Föreningen förmedlar psykoanalys och psykoterapi, bedriver forskning, och anordnar offentliga föreläsningar. Medlemmarna är oftast läkare eller psykologer som utbildats till psykoanalytiker vid Svenska psykoanalytiska institutet. Föreningen är ansluten till International Psychoanalytic Association (IPA).

The International Psychoanalytic Association
The IPA is the world's primary psychoanalytical accrediting and regulatory body with over 10 000 members in over 30 countries, the IPA works with it's Component Organizations to train, support and network psychoanalysts developing clinical, educational and research programmes.

Forum International de l´Innovation Sociale (FIIS)
Founded in 1976, the International Forum for Social Innovation is an international association whose aim is to promote social innovation and institutional transformation in private and public institutions.

The Australian Institute of Socio-Analysis
The Australian Institute of Socio-Analysis is a not for profit organisation concerned with increasing the work capacities of individuals, groups, organisations and institutions.

 


   I egenskap av
   Ordförande i EFPP och
   konferensvärd håller Siv
   inledningsanförandet vid
   EFPP:s internationella
   konferens i Stockholm
   4–6 Juli 2003.
A leader in the field, Small Group Research: An International Journal of Theory, Investigation and Application offers you the latest research, theory and empirically supported applications. Small Group Research is devoted to increasing communication among specialists who, like yourself, are interested in the systematic study of small groups and small group phenomena.