START | VETENSKAPLIGT | BÖCKER | KONTAKTA | LÄNKAR

Välkommen till Siv Boalt Boëthius hemsida!

Siv Boalt Boëthius är professor em. vid Stockholms universitets pedagogiska institution, leg. psykolog, psykoanalytiker och tidigare verksamhetschef för Ericastiftelsen (1988–2002).

Min verksamhet omfattar konsultation, undervisning, handledning och forskning. Jag arbetar med organisationer och med grupper och enskilda inom privat och offentlig sektor samt med konstnärlig och ideell verksamhet. Min forskning är inriktad på ledarskap och sociala skeenden i grupper och organisationer, på grupphandledning samt på psykoterapi för barn och ungdomar.

Åren 2002–2003 var jag gästprofessor vid psykologiska institutionen vid Köpenhamns universitet. Under tiden 2002–2006 var jag ordförande för European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), en paraplyorganisation som bygger på nationellt medlemskap för 26 länder i Europa med drygt 15 000 medlemmar.

Jag är huvudman (tidigare ordförande och vice ordförande) i AGSLO (Arbetsgruppen för Studium av Ledarskap och Grupp), medlem i IPA (International Psychoanalytic Association), OPUS (an Organization for Promoting Understanding of Society) och ISPSO (International Society for the Psychoanalytic Studies of Organizations). Jag var huvudansvarig för ISPSOs Annual Meeting, som ägde rum i Stockholm i juni 2007. Jag är ledamot av redaktionskommittén för Small Group Research och ingår i den internationella redaktionskommittén för Organisational and Social Dynamics och för Journal of Child Psychotherapy.

År 2010 startade jag tillsammans med professor Gunnela Westlander en tvåårig utbildning i organisationspsykologi på avancerad nivå vid Stockholm universitets psykologiska institution. Kursen som omfattar 45hp kan kompletteras med en uppsats till 60hp. Den är öppen för sökande som arbetar som chefer eller konsulter och som har en grundläggande akademisk examen. Kursen omfattar sex delkurser med inriktning på styrsystem och organisationsprocesser, ledarskap, rollen som konsult, förändringsarbete, den inre dynamiken i organisationer, arbete och hälsa samt metodkunskap. En andra utbildningsomgång kommer att starta i januari 2012.

 

Instant message form Contact information E-mail to Siv Boalt Boëthius This page in English!

  

SIV BOALT BOËTHIUS

 

 Webbmaster