Forum för Familjer mot Falska Incestminnen
 

     

 

 
 
    Förstasidan
    Stoppa
  kvacksalveriet
    Falska-Minnes-
  Syndromet, FMS
    Professionella 
  riktlinjer
    Multipel 
  personlighet
    Expertcitat
    Om minnen
  och trovärdighet
    Forskning om
  långtidsminnet
    Inplanterad
  demonbesatthet
    Debatt i
  läkartidningen
    Wilkomirskis för-
  falskade biografi
    LÄNKAR
 

 

 

 
Föreningen Familjer mot Falska Incestminnen (FFI) har bildats som en stöd- och informationsgrupp för att motverka falska anklagelser om incest, som riktas mot oskyldiga föräldrar.

Speciellt vill föreningen motverka oseriösa terapeuter och terapiformer som utan verklig grund påstås "återväcka" incestminnen som varit dolda i många år.

Incest är ett fruktansvärt brott. Att utsätta barn i beroendeställning för sexuella övergrepp är avskyvärt. Att bli falskt anklagad för att ha begått sådana brott, att utpekas som sexualbrottsling som för eget syfte utnyttjat sitt eget barn, är oerhört kränkande och smärtsamt och kan aldrig "tvättas bort". Falska incestbeskyllningar förstör därmed återstoden av livet för de utpekade och skadar även svårt syskon, barnbarn och släkt.

Bakgrund

Minnen kan vara äkta eller falska. Man kan påverkas att minnas sådant som aldrig hänt. Minnen är därför otillförlitliga. De första fallen av suggererade falska incestminnen kom på 80-talet till Sverige från USA.

"Minnena" och anklagelserna växte under 90-talets början. De anklagade visste som regel inget om den epidemi av "incestminnen" och anklagelser som vuxit i USA under 1980-talet och som spridit sig till engelsktalande länder. De visste inget om att andra i Sverige drabbats.

Mor och far (och syskon) visste endast att anklagelserna inte var sanna – men det hjälpte dem inte, anklagelsen är så fruktansvärd att de chockades svårt.

Genom aktiva, kunniga psykologer som studerat utvecklingen i USA, främst psykologer som fil dr, leg psykolog Lena Hellblom Sjögren och forskande journalister som Lilian Öhrström på DN, som skrivit en bok om incestanklagelser som moderna häxerianklagelser, skapades telefon- och brevkontakter mellan flera drabbade familjer åren 94–95. Totala antalet drabbade är ännu inte känt, då chockade familjer sluter sig.

Vintern 1996 träffades i Göteborg femton anklagade föräldrar från hela Sverige och bildade en svensk förening/nätverk: Familjer mot Falska Incestminnen. FFI har ett arbetsutskott (AU) om två läkare, en naturvetare och en sjuksköterska med sina partners. Snart var 20 familjer från hela landet med i FFI och AU började agera utåt.

Sedan 1996 har FFI hållit ett 10-tal möten, vanligen i Stockholm, vilket inneburit dryga resekostnader för familjerna. Vid mötena har psykologi-experter inbjudits. AU har haft ett 10-tal möten, främst med myndigheter och organisationer med ansvar inom området. FFI har regelbunden kontakt med Falska Minnes-föreningarna i USA, England och Australien och får in ett omfattande vetenskapligt material om Falska minnen den vägen. FFI distribuerar sådant material inom Sverige, senast i nov. -98 de nya engelska Psykiater-anvisningarna om "återväckta minnen" och påstådd incest.

FFI är helt medveten om att incest och sexövergrepp tyvärr sker – men dessa olyckliga drabbade hjälps inte av att man falskt anklagar någon/några och förstör deras liv.

FFI:s målsättning

Ett mål är givetvis att få sitt anklagande barn att överge "Falska-Minnes-Syndromet", FMS (se nedan) och återknyta familjekontakten, men fler mål finns:

  1. att samla vetenskaplig och annan internationell information om samtidsfenomenet FMS, att samarbeta med svensk och utländsk expertis samt andra FMS-föreningar och motverka kvacksalveri
  2. på basen av 1 ovan hjälpa andra drabbade familjer genom mänskligt stöd, kunskap, råd om åtgärder och kunnig expertis. Rätt krävs för familjen att anmäla dotterns terapeut för felbehandling
  3. att informera svenska myndigheter och föreningar om det specifika FMS-material enl 1 ovan, samt meddela dem vilka terapeuter som varit inblandade i de olika FMS-fallen
  4. att informera allmänheten via massmedia om FMS och den internationella utvecklingen inom området.

FFI tar kontakt med Sveriges Psykologförbund, Socialstyrelsen m fl.

FFI–AU ordnade i sept 96 möte med Psykologförbundets ordf Birgit Hansson och 1.e vice ordf Christina Eriksson. FFI liksom mötet har presenterats i PsykologTidningen av dess chefredaktör och av Christina Eriksson. Något senare träffade AU Socialstyrelsens överdirektörer dr Nina Rehnqvist och Ann Marie Begler. Vidare har kontakter tagits med Svenska Psykiatriska Föreningen, Folkhälsoinstitutet, Rädda Barnen, en del av riksdagens Socialutskott, barnläkaren Lars H Gustavsson m fl.

De kontaktade har visat stor empati för de drabbade, de ser "minnesåterväckningen", med overifierade anklagelser, totalavskärmningen och hela syndromet, som ett sektliknande fenomen.

Psykologförbundet varnar nu för kvacksalveri. En fråga är dock hur problemen skall lösas och av vem. Man påpekade faran av en falsk offer-identitet men också det traumatiska att vakna upp och återta sina oerhörda anklagelser.

Socialstyrelsen ordnar seminarium 1997 om Falska Minnen.

Hösten -97 ordnade Socialstyrelsen ett heldags-seminarium om Falska minnen. Det var välbesökt, bl.a deltog ledningen i Psykologförbundet och flera psykiater. Inledningen hölls av en läkare från FFI-AU, vars fall finns presenterat i Öhrströms bok. Han presenterade fakta om området och dess utbredning i Sverige. Det som hänt i Sverige är mycket likt det som hänt i USA, bortsett från penningutpressningen.

   

   

FAMILJER MOT FALSKA INCESTMINNEN

 
Föreningen ser som ett av sina syften att samla och sprida seriöst material kring Falska incestminnen, False Memory Syndrome och de ämnen som är förbundna med detta. Ett mycket digert material på svenska och engelska finns tillgängligt. För en aktuell litteraturlista kan man kontakta föreningen på adress som ovan.
  

KONTAKTINFORMATION

Familjer mot Falska Incestminnen, FFI

c/o Advokat 
Janet Hagbom 
Kungsgatan 8
252 21 Helsingborg.

             

Copyright © FFI 2006-12-10           http://www.enigma.se/info/FFI.htm

 

Webmaster