Forum för Familjer mot Falska Incestminnen
 

     
 
    Förstasidan
    Stoppa
  kvacksalveriet
    Falska-Minnes-
  Syndromet, FMS
    Professionella 
  riktlinjer
    Multipel 
  personlighet
    Expertcitat
    Om minnen
  och trovärdighet
    Forskning om
  långtidsminnet
    Inplanterad
  demonbesatthet
    Debatt i
  läkartidningen
    Wilkomirskis för-
  falskade biografi
    LÄNKAR
 

 

 

 
Böcker

Lena Hellbom Sjögren: Hemligheter och minnen; att utreda tillförlitlighet i sexualbrottsmål. Norstedts juridik, 1997. ISBN 91-38-50530-4

Lilian Öhrström: Sex, lögner och terapi; verkligheten bakom vår tids häxprocesser. Norstedt, 1996. ISBN 91-1-952211-8

Recensioner av böckerna:

Av Max Scharnberg

Av Knut Ahnlund

Av Valerie Kubens

Av Ebbe Schön

Fler artiklar i ämnet

Länkar

Accused Logo Amerikansk site kring falska anklagelser om sexuella eller andra övergrepp

Nasjonal Støttegruppe Mot Falske Incestanklager Norsk stödgrupp

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR. För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna

AFAF98 - Aktionsgruppen för Falskt Anklagade Fäder

Professor Elizabeth F. Loftus

Joe LeDoux' hemsida

Nature

Stop Bad Therapy .com

Binjamin Wilkomirski's "Fragments" is a fiction. Avslöjad förfalskad förintelsebiografi.

American Psychological Association

Socialstyrelsen: Sexuella övergrepp mot barn. En kunskapsöversikt

Sveriges Psykologförbund: Stoppa kvacksalveriet! 

Skeptic.com

False Memory Syndrome Facts

MEMORY AND REALITY. Website of the False Memory Syndrome Foundation

False memory syndrome. As women bring lawsuits, therapists are having to pay for their mistakes. Artiklar i Salon Magazine

Memory, Abuse, and Science: Questioning Claims about the False Memory Syndrome Epidemic Av Kenneth S. Pope, Ph.D. Tal i APA.

False Memory  Syndrome - A False Construct Av Juliette Cutler Page i Feminista!

False Memory Syndrome, Satanic Panic File från Skeptic Tank

Additional False Memory Syndrome text file från Skeptic Tank

National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information: False Allegations and False Memory Syndrome. Selected Articles

National Child Protection Clearinghouse: Repressed or False Memory Syndrome

The Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies: The Complex Issues in Researching "False memory Syndrome".

Folkvett: Om minnen och trovärdighet

Tidskrift för Rätt och Rättssäkerhet

Siw Persson...

 

     
  

             

Copyright © FFI 2006-12-10           http://www.enigma.se/info/FFI.htm

Webmaster