Forum för Familjer mot Falska Incestminnen
 

     
 
    Förstasidan
    Stoppa
  kvacksalveriet
    Falska-Minnes-
  Syndromet, FMS
    Professionella 
  riktlinjer
    Multipel 
  personlighet
    Expertcitat
    Om minnen
  och trovärdighet
    Forskning om
  långtidsminnet
    Inplanterad
  demonbesatthet
    Debatt i
  läkartidningen
    Wilkomirskis för-
  falskade biografi
    LÄNKAR
 

 

 

 
Om inplanterad demonbesatthet

Av Keith Epstein

"Memory for the Devil; Success in convincing Doubters about Demonie Possession raises Rescareher's spirits". Publicerad i The Washington Post, 31 oktober 200.

Eget abstrakt. Man redogör för en undersökning i Italien av den kända USA-minnesforskaren, prof i psykologi Elisabeth Loftus, av prof i psykologi Irving Kirsch och den italienska forskaren Giuliana Mazzoni. Det faktum att man lyckats övertyga tvivlare på demonbesatthet stimulerade forskarna.

Det var mera egendomligt än nöjsamt för forskarteamet att man lyckades övertyga en grupp normalt skeptiska italienska collegestudenter att de troligen upplevt besatthet av demoner i sin barndom. Studien lyfter upp "Halloween-upptåg" till nya nivåer - forskarna, specialister på minnets manipulerbarhet och formbarhet, fann att "en liten sannolikhet kan föras långt till en större sannolikhet". Resultaten kommer att publiceras i Journal for Applied Psychology.

Forskarna, som sponsrades av italienska regeringen, manipulerade minnen hos testpersonerna genom att använda en kombination av tidningsliknande artiklar och påhittade tolkningar av psykologiska tester av fruktan. Man använde personer ur en "pool" av 430 universitetsstuderande i Florens, som uppgav att de aldrig upplevt någon demonbesatthet och som ansåg sådant vara osannolikt. Detta var innan de läst artiklarna, genomgått testen och fått lyssna på trovärdiga psykologer från USA, som talade om för dem att deras test tydde på att de troligen hade upplevt demonbesatthet under barndomen. Efter denna behandling sade en av fem, dvs 20%, att en sådan tilldragelse kunde ha hänt, när allt kom omkring.

Elisabeth Loftus, som är specialist på att studera hur falska minnen kan inplanteras, säger att hennes forskning inte bara förklarar UFO-"observationer" utan också varför filmer som "The Exorcist" driver folk till att ringa katolska kyrkor för att få hjälp - samt varför problem uppstår om minnens tillförlitlighet vid polisutredningar och vid psykologisk rådgivning. "Vi är alla potentiellt mottagliga för sådana påverkningar" säger hon, "men vissa personer är mer mottagliga än andra. Terapeuter och poliser måste därför vara försiktiga/varsamma" vad gäller att acceptera allt som även välmenande människor berättar för dem.

Flera tidigare studier av Loftus indikerar att individer kan manipuleras till att tro på falska historier om sitt förflutna. Folk har letts till att tro att de varit vänsterhänta, att de spillt punsch på ett bröllop och att de krossat ett fönster med sin bara hand. I en studie 1999 kunde man övertyga män och kvinnor att de gått vilse före tre års ålder. Tills nyligen har man emellertid trott att ett minne måste ha en sannolikhet för att med framgång kunna inplanteras. Det är ju dock en sak att övertyga en människa om något från barndomen, t ex att hon gav sig iväg hemifrån, en helt annan att övertyga henne om något som nyligen skulle ha inträffat, t ex att hon fått ett lavemang.

Forskarna säger att studenterna i Florens sannolikt blev övertygade därför att Loftus och hennes kollegor tycktes ha gjort en trovärdig tolkning av det psykologiska testet, och därmed "förstärkt en upplevd låg sannolikhet".

Vissa människor skulle naturligtvis inte tro mer på denna kraft att övertyga än de tror på "bullriga och bråkiga andar" (poltergeists). Psykologen Daniel L. Schachter vid Harvard University säger att förmågan att övertyga (suggerera) är verklig. Loftus studie, säger han "förser oss med intressanta bevis för att suggestiv påverkan kan leda människor till att 'minnas' höggradigt osannolika händelser". Studien visar också att "vad vi tror kan påverka vad vi minns". Det är i verkligheten så att långtidsminnet inte alls är så fixerat och pålitligt, som man en gång trodde.

I augusti har forskare vid New York University presenterat en möjlig biologisk förklaring till varför människor minns samma händelse så olika. När en person minns något reviderar hjärnan det och skapar nya proteiner innan den rekonstituerar och sparar minnet i det som är hjärnans motsvarighet till datorns hårddisk. De senaste bevisen visar på möjligheten att "hårddisken" kan manipuleras - och då inte av oförklarliga "onda andar".

Keith Epstein

http://faculty.washington.edu/eloftus/

The Washington Post

 

     
  

             

Copyright © FFI 2006-12-10           http://www.enigma.se/info/FFI.htm

Webmaster