Forum för Familjer mot Falska Incestminnen
 

     
 
    Förstasidan
    Stoppa
  kvacksalveriet
    Falska-Minnes-
  Syndromet, FMS
    Professionella 
  riktlinjer
    Multipel 
  personlighet
    Expertcitat
    Om minnen
  och trovärdighet
    Forskning om
  långtidsminnet
    Inplanterad
  demonbesatthet
    Debatt i
  läkartidningen
    Wilkomirskis för-
  falskade biografi
    LÄNKAR
 

 

 

 
Kort om Falska-Minnes-Syndromet, FMS.

1900-talet är historiskt exceptionellt med två fruktansvärda världskrig, hundratals mindre krig, atombomber och ett långvarigt "kallt krig". Det innehåller en oerhörd kommunikationsutveckling i form av bilism, civilflyg, rymdfart, telefon, radio, film och TV. Genom datorerna har nu kommunikationerna ytterligare utökats, även globalt.

Allt detta torde innebära starkt ökad psykisk stress på människor. I alla tider har man försökt förklara sina problem genom att utpeka syndabockar. På 1600-talet kom häxprocesserna i Europa och USA. På 1950-talet kom McCarthyismen i USA. 1900-talet rymmer sektrörelser som Maranata, Scientologer, Veganer, Livets ord etc. Sekter kännetecknas av slutenhet och "bara-vi-vet-sanningen"-beteende, ofta också av fanatism och diktatur. 1900-talet har också rymt politiska extremiströrelser som kommunism, nazism, fascism och maoism.

På 1970-talet började i USA en kampanj mot "the dysfunctional family", den dåliga kärnfamiljen. Vuxna kvinnor med psykiska problem intalades/suggererades på 80-talet av sin terapeut att orsaken är att de är offer för sexövergrepp i barndomen. "Återväckta minnen" påstods ge en sann bild av vad som skett flera årtionden tillbaka. Patienten sluter sig till terapeuten, bryter med alla som inte "tror henne", hatar föräldrarna och kräver dem på skadestånd. I USA anses miljarder dollar ha omsatts. Epidemin smittade av sig till England, Australien, Nya Zealand etc. – och även till Sverige.

Psykoterapeuter påstår sig "uppväcka minnen" av övergrepp i barndomen, vilka för patienten och hennes närmaste i 20–50 år varit helt okända: "incest" av fadern men också satanism, kannibalism etc. Patienten förbjuds vanligen att träffa de föräldrar hon tidigare ofta sagt sig tycka mycket om, hon bryter med dem, med syskon och alla som inte tror på hennes nya tro. Hon blir inte friskare av fortsatt "terapi", tvärtom enl. nya studier i USA. Familjen slås sönder, barnbarn och vänner skadas, etc. Hon går in i ett syndrom, kallat "False Memory Syndrom", FMS.

Vetenskapen går in – FMS-föreningar bildas i USA -92, i England och Australien -93.

Vetenskapen har visat att man lätt kan inplantera falska minnen, t ex av incest. Stora organisationer för psykologi och psykiatri varnar idag för att arbeta med sk återväckta minnen och kräver objektiv stödbevisning. Man varnar också för oprofessionell terapi, modeinriktningar och förutfattade åsikter. Kvinnor som vaknat upp beskriver i böcker och artiklar hur de vilseletts och skadats av sina terapeuter.

I USA startades 1992 en motrörelse mot dessa fruktansvärda anklagelse om påstådda händelser 20–50 år tillbaka. FMS-Foundation bildades tidigt 1992, har ett 40-tal vetenskapliga rådgivare och fick snabbt ca 16.000 medlemmar. Liknande föreningar startades i England, nu 900 medlemmar, och Australien, ca 100 medlemmar. Dessa föreningar har också vetenskapliga rådgivare. I USA har sedan -95 ett växande antal "terapeuter" fällts i domstol och tvingats betala stora skadestånd, upp mot 80 milj kr/fall. Man beräknar i USA att ca 17.000 terapeuter kommer att stämmas 1994–2004. Även åtal för kriminalitet pågår nu i USA.

 

     
  

             

Copyright © FFI 2006-12-10           http://www.enigma.se/info/FFI.htm

Webmaster