Forum för Familjer mot Falska Incestminnen
 

     
 
    Förstasidan
    Stoppa
  kvacksalveriet
    Falska-Minnes-
  Syndromet, FMS
    Professionella 
  riktlinjer
    Multipel 
  personlighet
    Expertcitat
    Om minnen
  och trovärdighet
    Forskning om
  långtidsminnet
    Inplanterad
  demonbesatthet
    Debatt i
  läkartidningen
    Wilkomirskis för-
  falskade biografi
    LÄNKAR
 

 

 

 

Stoppa kvacksalveriet!

För att belysa de problem som dagligen drabbar människor till följd av en otillräcklig rättslig reglering vad avser psykologlegitimationen och psykologiska verksamhetsområden har Sveriges Psykologförbund låtit framställa en skrift.

Detta är ett utdrag ur skriften:

Anhöriga drabbas

Psykologförbundets Etikråd får genom sin telefonrådgivning kontakt med människor som anser sig felbehandlade av psykologer och terapeuter. Alltför ofta är vederbörande vare sig legitimerad eller medlem i Psykologförbundet och därmed är det inte möjligt för den enskilde att få upprättelse eftersom någon tillsyn eller kontroll då inte finns, vare sig från Psykologförbundets eller samhällets sida.

Även anhöriga hör av sig till Etikrådet. Anhöriga ringer oftast av oro för att den närstående inför ens ögon ser ut att genomgå en personlighetsförändring. Man tvingas bevittna hur den närstående mer och mer går in i sig själv, far sömnproblem, aggressionsutbrott och blir allt svårare att få kontakt med. I några fall har det handlat om anhöriga till vuxna kvinnor som i olika sorters terapi återfått minnen av sexuella övergrepp i barndomen.

I USA har detta fenomen beskrivits närmast som en epidemi som av vissa psykiatriker kallas "falska minnes-syndromet". På många håll i världen, även i Sverige, har anklagade föräldrar slutit sig samman och bildat särskilda föreningar.

Gunnar är medlem i den svenska föreningen "Familjer mot Falska Incestminnen":

Min dotter hamnade i en djup livskris i samband med att hennes man träffade en annan kvinna och gick ifrån henne. Hon sökte både psykiatrisk och medicinsk behandling. Av en läkare blir hon rekommenderad att söka upp en psykosyntesterapeut som vid ett flertal tillfällen berättat i media om hur hon själv blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin far. Efter tre veckors terapi hos denna terapeut, som saknar psykologisk utbildning över huvudtaget, mindes min dotter tillfällen i sin barndom då jag skulle ha förgripit mig på henne. Hela familjen försattes i ett slags chocktillstånd. Vi försökte ta kontakt med terapeuten, men det var inte möjligt att kommunicera med henne. Så småningom utökades anklagelserna. Min dotter anklagade också sin före detta make för otillbörligheter gentemot de gemensamma barnen och efter ytterligare en tid riktade hon även anklagelser mot en farbroder, sin bror, en granne.

Brittiska Psykologförbundet har gett ut en rapport som innehåller en översikt över den vetenskapliga litteraturen om återfunna traumatiska minnen samt en undersökning av 810 legitimerade psykologers kliniska erfarenheter. De slutsatser som dras är att traumatiska minnen av bland annat sexuella övergrepp kan trängas bort för att helt eller delvis återkomma efter många år.

Samtidigt konstateras att en patients återkallade minne kan vara ett verkligt minne, ett falskt minne, förvrängt eller ett symboliskt minne. Svenska kliniska psykologer har samma erfarenheter och att i en behandlingssituation avgöra om en patients minne är verkligt, falskt eller en symbol kräver professionalitet, gedigen utbildning och erfarenhet.

TEXT: Barbro Holmberg


Läs hela texten på Psykologförbundets hemsida:
Stoppa kvacksalveriet!
http://www.psykologforbundet.se/bildtext1.html 

     
  

             

Copyright © FFI 2006-12-10           http://www.enigma.se/info/FFI.htm

Webmaster