I en ansträngning att minska spam hindrar
jag "fiskning" genom att ersätta mina e-post-
adresser med en bild av respektive adress.

Det innebär att du som användare inte får
upp adressen automatiskt i ditt e-postprogram,
utan måste skriva in adressen.

Hoppas du kan acceptera denna servicebrist!

Tillbaka!

ENIGMA      SANUS