foto: Gunnar Englund /NoK

| hem | kontakt |


| som läkare | som psykiater | som psykoanalytiker | som psykoanalytisk författare |
| som författare och debattör | som översättare av Freud | som redaktör för Divan |

 
     
 

 

bokpaket-erbjudande

Mitt namn är Clarence Crafoord

Jag har bakom mig 40 år som läkare, psykiater, psykoanalytiker och sedan 20 år som författare till psykologiska och även berättande böcker om litteratur, egna upplevelser som läsande och iakttagande betraktare av människor och skeenden. Jag deltar i den stora översättningen av Freuds samlade skrifter och i kulturtidskriften Divan.

 
 

Foto: Jonas Ekström/Scanpix

Vid en högtidlig ceremoni på Kungliga slottet den 2 februari 2011
emottog Clarence Crafoord H.M. Konungens medalj, 8:e storleken
i serafimerordens band, för betydelsefulla insatser inom psykiatrin.

Läs mer på kungahusets hemsida »»

 
 

 

Copyright © 2011-01-09 Crafoord-Ord mbjweb