Tomas Böhm
Att ha rätt
Om övertygelse, tolerans och fundamentalism

Förlag: Natur och Kultur
ISBN: 91-27-06771-8
Sidantal: 208
Utkom: 1998

 

 

Det hör till människans kännetecken
att uttrycka åsikter och övertygelser. Men ofta
tror vi att vår uppfattning är den enda möjliga, likt ett
objektivt faktum. Detta leder vanligen till konflikter - varpå vår förmåga till tolerans ställs på svåra prov. Risken för ett slags "vardagsfundamentalism" hotar att överrumpla oss.
Tomas Böhm studerar här vår benägenhet att fastna i låsta ståndpunkter. Han varvar flera exempel från litteraturen och vardagspsykologin med intervjuer, bl a med företrädare för tre religiösa uppfattningar, en överlevande från Förintelsen, en f d nynazistisk ledare och en skolforskare. Han får oss att se sambandet mellan auktoritära mönster och viktiga psykologiska rörelsescheman - och att dessa mönster inte bara gäller "de andra" utan "oss".

Författaren diskuterar hur dessa psykologiska strukturer samspelar med tendenser till ortodoxi och auktoritära inslag i vårt samhälle. Boken som helhet är en klargörande analys av det globala fenomenet fundamentalism, och den kan läsas som en fortsättning och fördjupning av Inte som vi (1993) som belyser psykologiska aspekter på rasism och främlingsfientlighet.

 

  tillbaka