Psykologkonsultföreningen PKF har haft sin sista aktivitet och kommer att bli
en del i den nya yrkesföreningen för arbets- och organisationspsykologi 2011.