Svenska                Engelska             Tyska

 

       

Nya böcker som finns ute nu!

UR Samtiden - Folkmordet i Rwanda. Om offer och förövare i efterförloppet.
Här berättar Suzanne Kaplan om folkmordet i Rwanda med särskild betoning på psykologiska aspekter hos både offer och förövare i efterförloppet Arrangör: Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet.

Suzanne Kaplan

Docent i pedagogik, Stockholms Universitet

Forskare vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala Universitet

Koordinator i Sverige för Shoah Foundation Institute for Visual History and Education, Los Angeles

Psykoanalytiker och psykoterapeut, arbetar med psykoterapi och psykoanalys för barn, ungdomar och vuxna i privatpraktik samt med handledning och undervisning.

  Hem       Tillbaka       Upp       Senast uppdaterad 2006-12-10         Webmaster